T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 17/04/2018

Misyonumuz
"İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın" prensibini odak alarak; çözüm odaklı, güler yüzlü, gelişimci,yenilikçi,çalışan ve hasta haklarına riayet ederek bölgemizde sağlık hizmetlerini en nitelikli ve kaliteli şekilde sunmaktır.

Vizyonumuz
Gelişen dünyanın bütün yönleri ile takipçisi olarak,insan sağlığını korumanın ve geliştirmenin en kutsal vazife olduğu inancıyla, "Her Gün Daha Güzele" parolasıyla,bölgemizde tesisimizin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, üstün kaliteli ve yaşam kalitesini yükseltecek nitelikte bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Değerlerimiz
Önce İnsan,
Empati,
Ulaşabilir olmak,
Problem çözme,
Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,
Hasta çalışan güvenliği,
Kalite ve güvenilirlik,
Bilimsellik,verimlilik,
Tıbbi deontoloji ve etiğe uyum,
Takım çalışması,
Bütüncül yaklaşım,
Şeffaklık,Hakkaniyet,

Kurumun Amaç ve Hedefleri

1-Bölgede nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak.
2-Hasta memnuniyeti sağlamak.
3-Çalışanların temiz,huzurlu bir ortamda çalışmalarını temin etmek.
4-Çağın gereklerine uygun şekilde gelişim sağlamak.
5-Makine ve malzeme ihtiyaçlarını güncel bir şekilde karşılamak.
6-Göstereceğimiz hizmet kalitesindeki artışla birlikte daha çok hastaya ulaşarak Aziz Milletimize daha çok hizmet verebilmek.

Hedeflerimiz
Hastanemizi daha özellikli bir hale getirerek kaynakların verimli kullanılmasını temin ederek hizmet kalitesini yükseltmektir.