İdari ve Mali İşler Müdürü
24 Eylül 2018

                                 

                                                                                              Servet Salih KURUMLU
                                          1981 yılında Ankara'da doğdu.İlk orta ve lise eğitimini Çankırı İli Orta ilçesin'de tamamladı.sırası ile 
                                          1999 Orta Sağlık Meslek Lisesi -Tıbbi Sekreterlik
                                          2001 Kocaeli Üniversitesi Kullar Meslek Yüksek Okulu - Büro Yönetimi - Önlisans
                                          2005 Anadolu Üniversitesi - İşletme Fakültesi - Lisans
                                          2015 Atılım Üniversitesi - Sağlık Kurumları Yöneticiliği - Yüksek Lisans
                                          Halen Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencisl
                                          İş Geçmişi:
                                          2004-2011 Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Sağlık Merkezi
                                          2011-2012 Bitlis Tatvan İlçesi Tatvan Devlet Hastanesi
                                          2012- Halen Çankırı İli Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi