İdare Birimi
16 Şubat 2022


Hastane hizmetlerinin yürütülebilmesi için kurumumuzda bulunan idari birimler;

*Eczane Birimi
*Personel Özlük Birimi

*Satın Alma
*Maaş Mutemetliği
*Döner Sermaye Mutemetliği
*Döner Sermaye Saymanlığı
*Tahakkuk
*TİG
*Çalışan Hakları Birimi
*Hasta Hakları Birimi
*Ambar
*İstatistik Birimi
*Bilgi işlem Birimi (MHRS,Faturalandırma)
*Kalite Birimi