Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından 07.05.2024 tarihinde kurumumuzda Sağlık Bakanlığı Kalite Değerlendiricileri tarafından Kalite Değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.
10 Haziran 2024

    Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkta dönüşüm programının sekiz ana bileşeninden biri olan "Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon" ile kaliteli sağlık hizmeti hedefi ile 2007 yılından beri gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri hasta ve çalışan güvenliğinin temini noktasında önemli bir parametre olmakla birlikte, hem değerlendirilen kuruluşlar, hem de değerlendiriciler açısından büyük kazanımlar sağlamaktadır. Bilgi ve tecrübe paylaşımının yanında yeni uygulamaların yayılması ile tüm sağlık çalışanlarında kalite bilincinin oluşturulması, kalite değerlendirmelerini Türkiye sağlıkta kalite sisteminin temel dinamiği olarak ön plana çıkarmaktadır.

      Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri; Bakanlığımızın yönetiminde, il kalite koordinatörlükleri, sağlıkta kalite değerlendiricileri ve değerlendirme kapsamında olan kuruluşlarının işbirliği ile 27.6.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

   Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından 07.05.2024 tarihinde kurumumuzda Sağlık Bakanlığı Kalite Değerlendiricileri tarafından Kalite Değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

     Sağlıkta Kalite standartları kapsamında yapılan değerlendirmeler optimum kalite düzeyine ulaşmak, hasta ve çalışan güvenliği kültürünün pekiştirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin en üst seviyelere ulaşması adına önemlidir.
klt2024