2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
02 Nisan 2018

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur.

Otizm hakkında yanlış algıları ortadan kaldırmak ve hastalığın erken teşhis ve tedavisini yaygınlaştırmak amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan tarihi “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 

          

Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedeni Nedir?

Otizm spektrum bozukluğunun nedeni halen araştırılmakla beraber nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

*Çocuğunuz baktığınızda gözünüze 1-2 saniyeden fazla bakmaması

*Adıyla seslendiğinizde duymuyormuş gibi davranması

* Yaşıtları gibi dil gelişiminin olmaması

*Yiyeceklerini katı yeme sorunlarının olması

*El, kol , baş hareketlerinin olmaması ( Örneğin: İşaret etme, bay bay yapma)

*16 aylık olduğunda tek kelimeleri anlamlı olarak söyleyememesi

*Takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlarının olması (ellerini kanat çırpar gibi sallaması, kendi çevresinde veya eşyalar etrafında anlamsız biçimde dönmesi, oyuncakları simetrik şekilde dizerek oynaması vb.)

* Seslere, kokulara karşı aşırı tepki göstermesi

*Dönen nesnelere karşı ilgisinin olması

* Yüz ifadesinin olmaması, sanki duygusuz gibi davranması

Otizm Spektrum Bozukluğunun tedavisi var mıdır?

Otizm spektrum bozukluğunun  bu gün için kabul edilen en önemli tedavi aracı özel eğitim modelleridir. Erken tanı ve eğitimOtizm Spektrum Bozukluğununtedavisinde önemlidir.

ÇocuğunuzdaOtizm Spektrum Bozukluğu belirtileri olduğunu düşünüyorsanız nereye kime başvurmalısınız!

Çocuğunuzda bahsedilen Otizm belirtileri bulunuyorsa Aile Hekiminize, Çocuk Hastalıkları Uzmanı veya Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanına başvurunuz.

Unutmayalım ki “Otizm Eksiklik Değil, Farklılıktır.

FARKINDA OLALIM!   GEÇ KALMAYALIM!    DESTEK OLALIM!