Hastanemiz SKS Sağlıkta Kalite denetlemesi
27 Haziran 2022

Kalite sistemimizin temel yapı taşlarını; merkez ve taşra teşkilatı kurumsal yapısı, sağlık hizmet kalitesini ölçme ve izlemeye yönelik Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) oluşturmaktadır.

Bakanlık adına İl Sağlık Müdürlüğü Değerlendirme Ekibi, 09.06.2022-10.06.2022 tarihlerinde hastanemizin Sağlıkta Kalite Değerlendirmesini yaptı. Değerlendirme Ekibi tarafından Hastanemiz Sağlıkta Kalite Puanı 95.98 olarak belirlenmiştir.

Sağlıkta Kalite Merkezi değerlendirme faaliyetleri, standartların etkinliğinin artırılması ve uygulanmasının teşviki için gerekli ve önemlidir.

Hastane Yönetimimiz, SKS ile “
kurumumu daha iyi nasıl yönetebilirim” şiarıyla hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, risk yönetimi, hatalardan öğrenme ve sürekli kalite iyileştirmeyi sağlamaya yönelik çalışmaları titizlikle takip etmiştir ve etmeye de devam etmektedir.

                                                                     DEN2.png