HİYJEN ELLERİMİZDE
20 Temmuz 2023

El hijyeni bulaşıcı hastalıkları önlemenin en etkili ve en ucuz yollarından biridir.El hijyenini geliştirmeye yönelik periyodik eğitimlerle birlikte hatırlatıcı etiketler ile el hijyeni kurumumuzda geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Hastane personellerimizin el dezenfektanlarından kaynaklı ellerde tahriş vb durumlar oluşmaması adına el losyonlarıda birimlerimize yerleştirilmiştir.

Sağlık personeline el hijyeninin hastane infeksiyonlarını önlemedeki önemi sık sık hatırlatılmaktadır.

El hijyeni: Ne zaman yapılmalıdır?

• Eller görünür biçimde kirli veya proteinli bir materyalle kontamine ise ya da kan veya diğer vücut sıvılarının görünür bulaşı söz konusu ise antimikrobiyal bir sabun ya da normal sabun ve su ile yıkanmalıdır.

• Eller görünür biçimde kontamine değilse, el alkol içerikli bir solüsyon ile ovalanmalıdır. Alternatif olarak antimikrobiyal sabun ve su ile yıkanabilir.

• Hastayla direkt temastan önce el hijyeni sağlanmalıdır.

• Kateter yerleştirme işleminde eldiven giymeden önce ve sonra, - Periferik vasküler kateter - Üriner kateter ya da - Santral venöz kateter yerleştirilmesi ya da - Cerrahi prosedür gerektirmeyen tüm işlemlerden önce ve sonra el hijyeni sağlanmalıdır.

 • Hastanın bütünlüğü bozulmamış derisiyle temas edildiğinde (nabız veya tansiyon alınması, hastanın kaldırılması v.b) el hijyeni sağlanmalıdır.

• Vücut sıvıları, sekresyonlar, mukoza, bütünlüğü bozulmuş deri ve yara kapamaları ile temas olduğunda, eğer belirgin bulaşma söz konusu değilse el hijyeni sağlanmalıdır.

• Hasta bakımı sırasında kontamine vücut bölgesinden temiz vücut bölgesine geçerken el hijyeni sağlanmalıdır.

• Cansız yüzeylerle temastan hemen sonra (medikal gereçler dahil) el hijyeni sağlanmalıdır.

• Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.

• Yemek yemeden önce veya istirahat odasından çıkarken eller antimikrobiyal bir sabun ve suyla ya da antimikrobiyal olmayan bir sabun ve suyla yıkanmalıdır.


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.png