17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği günü
05 Eylül 2023

Dünya Hasta Güvenliği Günü 2023, "Hasta güvenliği için hastaların katılımını sağlamak" temasına ve "Hastaların sesini yükseltin!" sloganına adanmıştır. Gün, hastalar, aileler, politika yapıcılar, sağlık hizmetleri liderleri, sağlık çalışanları ve hasta kuruluşları da dahil olmak üzere paydaşları, hastaların ihtiyaçlarını ve tercihlerini gerçekten yansıtan ve sonuçta sağlık hizmetleri güvenliğini artıran sağlık hizmetleri politikaları ve güvenlik müdahalelerinin birlikte tasarlanması konusunda işbirliği içinde çalışmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. küresel olarak.

 

 

Sağlık hizmeti sunumunda temel prensibimiz, “Önce Zarar Verme” ilkesinden hareketle hastalarımızı sağlık hizmetinden kaynaklı risklerden korumak ve sağlık hizmetinin en güvenli ve nitelikli şekilde sunulmasını sağlamaktır. Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların neden olduğu yaralanma ve ölümlerin ortadan kaldırılması ile bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmaları yürütülen Sağlıkta Kalite Sistemi’nin temel hedefleri arasındadır.

Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinde kalitenin önemli bir konusu olmakla birlikte nitelikli ve kaliteli hizmet sunmanın önemli göstergelerinden biridir. Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri; son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi ve insan gücü niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok alanda da örnek olacak şekilde gelişmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen ve hâlihazırda sağlık kurumlarımızda yürütülen çalışmaların, uluslararası bilimsel literatür ve DSÖ çalışmaları rehberliğinde daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacı ile “Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri” güncellenerek zenginleştirilmiştir. Söz konusu hedefler Bakanlığımızca 14-17 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “VIII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” kapsamında kamuoyuna açıklanmıştır.

 

 

 

Türkiyede Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Hasta Güvenliği hedefleri kapsamında 23 hedef

belirlenmiştir.Bunlar aşağıdaki belirtilmiştir.